شرکت تعاونی صنایع دستی ماه نگار کویر کرمان

مدیریت: صیادی

آدرس: کرمان، خیابان شریعتی ،بعد ازقدمگاه، روبروی سازمان انتقال خون

شماره تماس: 09391959850