اموزشگاه سفالگری

مدیریت: احمد سلطانی نسب

آدرس: کرمان، پارک مطهری، بازارچه خوداشتغالی، غرفه شماره 2

شماره تماس: 3239908