Login

نمایشگاه کیف دست دوز چرم

نمایشگاه کیف دست دوز چرم، با آثاری از سودابه آبشاهی و محبوبه کاظمی زاده در فرهنگسرای کوثر برپا می شود.

این نمایشگاه از تاریخ 10 تا 16 شهریور ماه بر پا بوده و علاقه مندان می توانندصبح ها از ساعت 12- 9 و عصرها از ساعت 21-17 از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.

تاریخ درج : 14 شهریور 1391