تمامي طرح هاي فرش ايران تا سال آينده ثبت ملي مي‌شوند

سید مهدی میرصالحی مدیر مالكیت فكری و علائم تجاری مركزی ملی فرش ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه میراث فرهنگی باشگاه خبرنگارانگفت: تاكنون 20 طرح از مناطق فرشبافی كشور ثبت ملی شده و طبق برنامه ریزی های انجام شده تا سال آینده تمامی طرح های فرش ایران ثبت ملی می شوند.
وی با تاكید بر اینكه یكی از شروط ثبت جهانی طرح فرشهای ایران ثبت ملی آن است، افزود: فرایند ثبت جهانی مراحل پیچیده و دقیقی دارد كه نیاز به كار كارشناسی ویژه در تمامی زمینه ها از جمله تجزیه و تحلیل موقعیت های طرح و حتی نوع جنس مواد اولیه بافت آن است و به راحتی نمی‌توان آن را ثابت كرد.
میر صالحی در پاسخ به اینكه آیا تاكنون طرح فرش های ایرانی به ثبت جهانی رسیده اند یا خیر، گفت: نه تنها فرش بلكه هیچ كالایی از ایران تاكنون به ثبت جهانی نرسیده است و فرش ایران اولین و معروفترین كالای ایرانی است كه در آینده نزدیك به ثبت جهانی خواهد رسید.
وی افزود: كشورهای رقیب در این امر از ما جلوتر هستند و اقداماتی هم انجام داده اند اما چون ایران مدعی است بنابراین آن ها هرگز نمی‌توانند طرح های فرش ایران را به نام خود ثبت كنند.

تاریخ انتشار : 15 شهریور 1391

منبع : yjc.ir