خوشه صنایع فرش دستبافت در قم تشکیل می‌شود

 خوشه صنایع فرش دستبافت در قم تشکیل می‌شود

رئیس شرکت شهرک های صنعتی قم از تشکیل خوشه صنایع فرش دستبافت، پس از تشکیل خوشه صنعت کفش استان خبر داد.

        به گزارش خبرنگار مهر، جعفر فرشچی در مراسم رونمایی از نخستین برند صنعت کفش کشورکه ظهر چهارشنبه در شهرک صنعتی شکوهیه قم برگزارشد، اظهار داشت: در بحث خوشه های صنعتی اتفاق خوبی در شهرهای صنعتی روی داده و ما نیز در استان قم پتانسیل ها را مد نظر قرار دادیم تا بتوانیم در این زمینه کار کنیم.
    
    وی ادامه داد: از مهمترین اقدامات در این زمینه تشکیل خوشه صنایع کفش در استان بوده است، با توجه به موفقیت های این خوشه از سه سال گذشته تا به امروز، تصمیم بر این شد تا در صنایع فرش دستبافت قم نیز این خوشه تشکیل شود.
    
    رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی قم با بیان اینکه پس از خوشه فرش، خوشه چوب و مبلمان استان ایجاد خواهد شد، گفت: سه مقوله مهم در این زمینه شامل بازار، مواد اولیه و آموزش کافی است، در واقع این موارد سه رکن اصلی در خوشه ها هستند.
    
    وی تاکید کرد: همانگونه که شناسنامه هویت هریک از ما را نشان می‌دهد و معرف ما است، برند نیز نوعی شناسنامه برای یک محصول است و مسئله ای که مهمتر از معرفی اولیه است، حفظ و نگهداری جایگاه یک محصول و هویت شناخته شده آن است.
    
    فرشچی تصریح کرد: ورود به بازار باید با جذابیت تولید همراه باشد، در این زمینه نیز ایجاد سند های راهبردی در سطوح ملی و فراملی و شناخت صحیح مخاطب برای تولید محصولات مورد نیاز از اهمیت ویژه ای برخورد دار هستند.
    
    وی با اشاره به اینکه تولید کنندگان در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند، گفت: ما باید یک نگاه ملی به این خوشه ها داشته باشیم و بسیار مناسب است که مواد اولیه در داخل کشور تامین شود.