انجام پروژه مطالعه هنری و فن شناسی تابلو های ترمه دوزی کاخ صاحبقرانیه

پروژه مطالعه هنری و فن آسیب شناسی تابلوهای ترمه دوزی کاخ صاحب قرانیهپروژه مطالعه هنری و فن شناسی 3 تابلو ترمه سوزن دوزی شده از مخزن کاخ صاحبقرانیه توسط واحد حفاظت و مرمت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران بررسی اسیدیته، شناسایی آلودگی های بیولوژیکی، بررسی تاب نخها و طرح بافت و غیره همراه با طرح حفاظت پیشگیرانه از جمله فعالیت های است که در این پروژه انجام شده است.

آثار مورد نظر که به صورت تابلوی نمایشی هستند در مخزن کاخ صاحبقرانیه قرار دارند و جنس این بافته ها، ترمه پشمی و دارای رودوزی و تزیینات پولک دوزی، سرمه دوزی و مروارید دوزی و کتیبه می باشد.

در هر سه اثر وجود حاشیه ای از گل و برگ البته متفاوت به صورت نقوش برجسته فلزی مشاهده می شود. برای کادره کردن قاب های ترمه از نوار قیطان مانندی در حاشیه بیرونی استفاده شده است.

برای برجسته کردن تابلو ها بر روی بوم و در زیر پارچه ترمه از الیاف مصنوعی استفاده شده، متن اصلی پارچه ترمه از جنس پشم با زمینه قرمز می باشد. در تابلو ترمه دارای کتیبه، با نخ پنبه کتیبه سوزن دوزی شده که مشخصه کارگاه بافنده ترمه می باشد وجود دارد.

نقش قالب در این بافته انواع پته ها مانند بته جقه قهر و آشتی و نقش شاخ گوزن می باشد که اطراف آن را گل و بته های ریز فرا گرفته. یکی از مشخصات سه بافته ترمه مورد پژوهش چند تکه بودن زمینه آن ها می باشد که این تکه های با ظرافت و دقت زیاد در کنار هم قرار گرفته و به هم دوخته شده اند.

بر اساس مطالعات آزمایشگاهی، میکروسکوپ نوری و تصاویر میکروسکوپ الکترونی SEMالیاف بکار رفته پنبه و پشم می باشد، همچنین جهت بررسی و شناسایی الیاف و تزئینات پولکی فلزی بکار رفته از آنالیز میکروسکوپ الکترونی SEM استفاده شد که نتایج بدست آمده فلزات شامل برنج، مس با روکش طلا و نقره با روکش طلا بود، که به دلیل روکش نمودن فلزات و آلیاژهای بکار رفته با طلا درصد خوردگی و تخریب الیاف فلزی پائین بوده است.

یکی از ویژگی های فلزاتی مانند طلا و نقره که در این تابلو برای ساخت پولک استفاده شده چکش خواری بالای آنهاست؛ این ویژگی باعث می شود که بتوان به راحتی با ابزار با این فلزات کار کرده و آنها را به صفحات و مفتول های بسیار نازک در آورد.

با توجه به این ویژگی، برای ساخت پولک های مورد استفاده در تابلو در ابتدا فلز آنقدر چکش کاری شده و با ابزار و دستگاه کشیده شده است که بصورت یک نوار باریک و نازک در آمده است. در ادامه این نوار به اندازه های مناسب بریده شده و با چکش کاری خم شده و بصورت دایره در آمده است.

منبع خبر: روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران