نمایشگاه گروهی چاپ "نوروزانه"

نمایشگاه گروهی از آثار چاپ در نگارخانه شاهکار برپاست و تا 14 اسفندماه ادامه دارد.

نمایشگاه گروهی چاپ نوروزانهعلاقه مندان می توانند جهت بازدید از نمایشگاه به نشانی کرمان، خیابان امام جمعه، کوچه 9 ، پلاک 78، نگارخانه شاهکار مراجعه نمایند.ساعات بازدید از نمایشگاه 9 تا 12:30 و 17 الی 20 می باشد.

گفتنی است ورک شاپ نمایشگاه 5 اسفندماه  ساعت 17 می باشد.