افزایش صادرات پته استان کرمان به خارج از کشور

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش‌گری استان کرمان، از صادرات پته‌ی کرمان طی سال‌های اخیر به خارج از کشور خبر داد.

افزایش صادرات پتهحیدرعلی زاهدیان در گفت‌وگو با خبرنگار کرنا افزود: با توجه به این که پته‌ی کرمان به صورت چمدانی از کرمان و تهران به خارج از کشور صادر می‌شود؛ میزان صادرات آن مشخص نیست.
وی ادامه داد: پته‌ی تولیدی استان کرمان به کشورهای سوئد، سوئیس، ترکیه و بلاروس صادر می‌شود.
وی با اشاره به وجود چهار هزار نفر تولید کننده‌ی پته در استان کرمان گفت: هنرمندان کرمانی سالانه 24 هزار مترمربع پته تولید می‌کنند که این میزان تولید، نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش دارد.
زاهدیان از مهم‌ترین عوامل افزایش تولید پته در استان کرمان به فعال کردن 50 آموزشگاه آزاد پته‌دوزی بیمه‌ی صنعت‌گران صنایع دستی و برپایی نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اشاره کرد.


زهرا نجفی

منبع: کرنا