بافت بزرگ‌ترین «شده» اسپندی در زرند

 نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در زرند گفت: بزرگترین شده اسپندی جهان با 124 هزار دانه اسپند در این شهرستان بافته و در جشنواره شده بافی رونمایی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان محمد اسلامی در حاشیه برگزاری اولین نشست جشنواره شده بافی در زرند افزود: برگزاری جشنواره سال گذشته تجربه ارزشمندی به همراه داشت و امسال نیز سعی داریم با رفع نواقص، کیفیت برگزاری را ارتقا دهیم.

وی از آمادگی شورای شهر و شهرداری زرند به منظور نامگذاری یکی از میادین شهر زرند به نام 'شده' و نصب نماد آن خبر داد.

وی اظهار کرد: هنرمندان زرندی نخستین مرتبه اقدام به بافت بزرگترین شده اسپندی کرده اند.

اسلامی گفت: پیام این اثر هنری، صلح و دوستی برای جهانی است که امروزه از افراطی گری، تعصبات مذهبی، فرقه ای و نژادی، خشونت و جنگ به ستوه آمده است.

وی ادامه داد: مقدمات بافت این اثر هنری مهیاست و در بافت آن حدود 100 صنعتگر و هنرمند صنایع دستی نقش خواهند داشت.

نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان خاطرنشان کرد: سعی می کنیم در مراسم رونمایی از این اثر شخصیت های بزرگی از سراسر کشور حضور داشته باشند.

گیاه اسپند از گذشته دور به منظور دور ماندن از چشم زخم و به نوعی تزیین منازل توسط بانوان استان کرمان با نخ و در اشکال مختلف به هم وصل و به طور معمول در ورودی منازل نصب می شد.

در حال حاضر نیز بسیاری از خانواده ها در ورودی منازل خود بافته های اسپندی را نصب می کنند.