فرش کرمان با طرح خشتی

این فرش در اواخر قرن 19 میلادی در کرمان بافته شده است. تمامی متن فرش با قاب های ستاره ای شکل منظمی پر شده است و داخل هریک با درختان میوه، سرو و بید تزئین شده است .