حاج عبدالکریم مهدوی

تولد: 1260 - کرمان / وفات: 1325 - کرمان

حاج عبدالکریم مهدوی، از اولین نقاشان قالی کرمان بوده که مدتها در کارگاه قالیبافی کاربخش کار می کرده و در طراحی انواع مختلف نقش قالی دست داشته است و در کشیدن طرح های بته جقه ای و جنگلی استادی و مهارت بی نظیری داشته که متاسفانه از نقش های وی چیزی موجود نیست . وی شاگردان زیادی از جمله پسرش مرتضی مهدوی را به عنوان نقاش و طراح قالی تربیت نمود.

تهیه و تدوین: مجتبی یزدانپناه