مرکب دان با دوازده نقش از صور فلکی

این مرکب دان برنجین که نقره اندود و مس اندود شده است متعلق به سده دوازدهم یا سیزدهم میلادی است. بر روی این مرکب دان دوازده تصویر از صورت های فلکی نقش شده است. این اثر امروزه در موزه متروپولیتین نگهداری می شود.

مرجع