قالی اردبیل

اين قالی در زمان صفوی برای مقبره شيخ‌صفي‌الدين اردبيلی جد خاندان صفويه بافته شده است و توسط شركت انگليسی زيگلر از ايران خارج شده و به موزه ويكتورياآلبرت لندن فروخته شد.  در وسط این قالی ترنج زيبايی به رنگ زر‌دطلايی قرار گرفته است كه شانزده كلاله دور آن را احاطه كرده است. زمينه فرش آبي‌سير است و تمامی آن با گلهای بسيار ظريف تزئين شده است و حاشيه توسط كتيبه‌ها و دايره های کوچک به صورت يك در ميان تزئين شده است..قالی اردبیل یک سند تاریخی نیز محسوب می‌شود زیرا دارای تاریخ و امضا است و در سال ۹۱۸ خورشیدی (۹۴۶ ه.ق / ۱۵۳۹ میلادی) در سیزدهمین سال پادشاهی شاه تهماسب بافته شده‌است.این قالی در موزه ویکتوریا و البرت نگهداری می شود.

مرجع