تصویر نوازنده دف بر روی کاشی دوره صفویه

قدمت: قرن 17 میلادی

ابعاد: 11*11 سانتیمتر

محل نگهداری: گالری عناویان