فرش مشاهیر

فرش مشاهیر یکی از زیباترین و ماندگارترین فرش‌های جهان است که شاید با 109 تن از پادشاهان ایران، 54 تن از مشاهیر جهان و 16 تصویر از حجاری‌های مربوط به دوره‌ی ساسانی و هخامنشی طراحی شده است. مساحت این فرش 30 متر مربع است و در تاریخ 1299 خورشیدی توسط حسن خان شاهرخی، طراحی و به دست استاد علی کرمانی بافته شده است.

 
حاشیه‌ی این فرش اقتباس از کتاب «عجم» تالیف فرصت‌الدوله شیرازی است، و هم‌چنین در متن فرش هم نمونه‌هایی از این کتاب سود برده شده، و نام افراد هم در کنار آن قید شده است.
 
در قسمت تحتانی متن فرش هم عکسی از شاه قاجار احمد شاه نقش بسته بنابراین به نظر می‌رسد این فرش در زمان احمد شاه قاجار بافته شده است.این فرش در یک مجموعه خصوصی در انگلستان نگهداری می شود.