قالیچه های شاپوری

محل بافت: ساروق

ساروق را می توان مرکز تولید قالیچه های شاپوری دانست؛ زیرا ساروق هم در تولید این قالیچه بیشترین سهم را داشته و هم قدیمی ترین آنها متعلق به ساروق است. در حال حاضر در ساروق بیشتر طرح های مرغ و ماهی و یا ترنج دار بافته می شود و لااقل در پنجاه سال گذشته بافت قالیچه های شاپوری در این منطقه منسوخ شده است. طرحی که فرصت الدوله شیرازی از شاپور اول کشیده است (در سال 1310 ه.ق) یکی از منابع اولیه قالیچه های شاپوری است.