درب چوبی امام زاده سلیمان با تزئیناتی از عاج

این در چوبی چهارصدو پنجاه ساله متعلق به  امام زاده  سلیمان،  نشان دهنده تزئینات درب های اماکن مذهبی وشامل کتیبه ای در مدح امام علی (ع) است. قنبر بن محمد نام سازنده این اثر، در سمت راست پایین در نوشته شده است. این اثر در موزه هنر والترز نگهداری می شود.

مرجع