کاسه دوره اشکانی با نقش مرکزی لنگر و دلفین

این ظرف که متعلق به دوره اشکانیان می باشد از طلا و نقره ساخته شده است. در وسط این ظرف نقش در هم تنیده شده لنگر و دلفین دیده می شود که لنگر وارونه یکی از نمادهای دوره سلوکی و دلفین یکی از نمادهای دوره اشکانیان بوده است. این اثر در موزه پاول گتی نگهداری می شود. 

مرجع