قالی پلونزی

قالیچه ای ابریشمی و زربافت از گروه فرش های لهستانی کار بافندگان اصفهان و یا کاشان در دوره صفویه با ابعاد 406.4 * 176.8 سانتیمتر است که  در موزه متروپولیتین نگهداری می شود. فرش های لهستانی به گروه بزرگی از قالی های زربفت که در دوره صفویه و اکثرا در زمان سلطنت شاه عباس بافته می شدند گفته می شود. رنگ اکثر این فرش های باشکوه متمایل به صورتی، سبز و قهوه ای کمرنگ است.

مرجع