قالی کرمان با طرح سبزیکار

این فرش با ابعاد 196*296 سانتیمتر یکی از ریزبافت ترین فرش هایی است که در اوایل قرن بیستم میلادی در کرمان بافته شده است و در موزه فرش ایران نگهداری می شود.