حسین خان شاهرخی

تولد: 1296 کرمان / وفات: - کرمان

وی فرزند دوم احمدخان شاهرخی می باشد که ابتدا شاگرد پدر بوده و پس از مرگ پدر به همراه برادر خود در همان نقشخانه پدر مشغول به کار می شود. حسین خان شاهرخی در هر سبکی از نقاشی و طراحی قالی هنرآرائی کرده است. او قبل از افتتاح شرکت فرش با کمپانی های خارجی همکاری داشته و پس از انتقال مایملک این شرکت ها به شرکت فرش به همکاری با آن شرکت پرداخت.

تهیه و تدوین: مجتبی یزدانپناه