عباس نژاد سروری

وی پس از گذراندن دوران دبستان و گرفتن مدرک ششم ابتدایی جهت یادگیری نقاشی فرش در سال 1320، خانواده اش او را نزد اکبر بهارستانی می گذارند. وی ابتدا به کار گره زنی و مداد کردن و سپس به کار رنگ و نقطه مشغول شد و پس از چند سال کار آموزی به خدمت سربازی رفت.عباس نزاد سروری پس از گذراندن خدمت سربازی در منزل پدری اش اقدام به تاسیس یک کارگاه نقش قالی کرد و کارش را ابتدا با یک شاگرد شروع نمود. پس از مدتی با رونق گرفتن کار، به تعداد شاگردانش افزود. او قبل از انقلاب اسلامی یک سال در شرکت سهامی فرش ایران مشغول به کار بود و از آن به بعد به صورت مستقل فعالیت نمود.

 

تهیه و تدوین: مجتبی یزدانپناه