قالیچه تصویری افشار

در قالی های تصویری، معمولا از تصاویر افراد مهم برای مرکز فرش استفاده می کنند که در اینجا تصویر نادرشاه افشار بافته شده است. بافنده افشاری حتی در این طرح سراسری نیز تقارن و نظم را اعمال می کند و با آوردن نقوش حیوانی و گیاهی که در جهت طولی کاملا روبروی هم قرار دارند، تعادل را برقرار می کند.

در این نمونه از حاشیه «لته سیبی» ( در اصطلاح محلی سیبو ) استفاده شده که واگیره آن شامل یک شکوفه با دو برگ در طرفین می باشد که دورتادور فرش را دربر می گیرد. رنگ سفید حاشیه، تضاد را چند برابر و نگاه را معطوف به درون می کند. رنگ های گرم چون روناسی و کرم و طلایی در کل قالیچه غالب هستند که در عین تندی، تابناکی و پر شر و شوری، به خوبی در کنار یکدیگر قرار گرفته و سرشار از آرامش و نجابت هستند.

منبع:  فصلنامه علمی- پژوهشی گلجام