طرح میناخانی

مشخصات طرح میناخانی به این شرح است: گل کوچک چند پری که در اطراف آن چهار عدد گل سفید، که یادآور گل نرگس است، قرار دارد. نقشهای مختلف روی این قالیها توسط یک حرکت زیبا و هم نوای شاخه های نازک به همدیگر متصل شده اند. این نقشها روی زمینه آبی رنگ قالی که معمولاً عاری از لچک و ترنج می باشند، خود را برجسته می نمایند. این نقشها به نوعی، حالت یک شبکه گل آذین را تشکیل می دهند.

سیسیل ادوادز نویسنده کتاب با ارزش ( قالی ایران ) در مورد طرح مینا خانی می گوید: به نظر من باید منشأ این طرح ، کردستان باشد زیرا در قالب طرحهای قدیمی ساوجبلاغ و بیجار دیده می شود ، به علت سادگی طرح و بافت و زیبایی ، این طرح در اغلب مناطق بافندگی ایران رایج است که نمونه های زیبایی در ورامین واقع در جنوب تهران به صورت فراگیر بافته می شود ولی در نواحی مشک آباد اراک ، تبریز و همدان نیز بعضا دیده می شود.

منبع عکس