شوکت میسرجانی

تولد: 1308 - کرمان

شوکت میسرجانی از دیگر طراحان و نقاشان فرش کرمان است که این هنر را از خانواده میسرجانی به ارث برده و از معدود زنان طراح و نقاش قالی کرمان می باشد. وی بعد از گذراندن تحصیلات مکتب خانه آن زمان، با وجود کمی سن شروع به یادگیری نقشه فرش در نزد علی اکبر میسرجانی کرده و سپس در کارگاه هنری احمد ارجمند شروع به کار نموده و وظیفه اش رنگ کردن نقشه های دیگر اساتید بود.
تهیه و تدوین: مجتبی یزدانپناه