محمدعلی شاهرخی

تولد: 1282 - کرمان /  وفات: 1367 - کرمان

محمدعلی شاهرخی فرزند دوم حسن خان و از دیگر طراحان بزرگ کرمان بود که وارث کارهای ناتمام پدر محسوب می شد.وی قلمدان هایی که پدر ساخت آن ها را به اخر نرسانده بود به اتمام رسااند.محمدعلی خان شاهرخی به جزء طراحی و نقاشی قالی، ستاره شناس و منجمی بود که متاسفانه کسی جزء افراد خانواده اش آگاهی بر این موضوع نداشتند . محمدعلی خان شاهرخی هنرمند گرانمایه و میراث دار هنر نقاشان فرش کرمان در 11 آبان ماه 1367 در سن 85 سالگی درگذشت.
 
تهیه و تدوین: مجتبی یزدانپناه