قلمدان فلزی با تزئینات کتیبه ای

این قلمدان فلزی متعلق به قرن 13 م است . تمایل به تزئین آثار هنری بوسیله خط بعد از قرن دوازدهم رواج زیادی پیدا کرد. در این قلمدان ظریف قلمزنی شده نام ( مجدالملک مظفر) به عنوان سازنده اثر ، تاریخ ساخت و وجه تسمیه آن حکاکی شده است.

مرجع: موزه اسمیتسونیان