نگاره مرد اروپایی و سگ دست آموز

 

این نگاره که مردی اروپایی و سگش را در حالیکه از پیاله اش می نوشد را به تصویر کشیده اثر رضا عباسی نقاش معروف دوره صفویه است. این اثر هنری در موزه هنرهای زیبا دیترویت نگهداری می شود.

منبع: موزه هنرهای زیبای دیترویت