عشرت شاهرخی

از میان فرزندان حسن خان دوم، خانم عشرت شاهرخی، آخرین طراح از نسل خاندان شاهرخی که در سال 1319 ش.متولد شد و در سن پایین تحت نظر پدر هنرمند خود به کار طراحی فرش پرداخت.وی از کلاس پنجم دبستان با شروع کار پدر در اداره ارجمند، نزد وی در خانه شروع به کار کرد. در نزد پدر افرادی چون محمد سام، ایرانمنش و علی بیرامی نیز کار می کردند، پس از مدتی پدر وی کار رنگ و نقطه کردن بعضی از نقش ها را به او محول می کرد و در کنار کار طراحی، رنگ و نقطه را دراثر علاقه زیاد شروع نموده و تا سن 34 سالگی برای پدر و اداره ارجمند مشغول به فعالیت بوده است. پس از آن پدرش اداره ارجمند را ترک کرده، شخصاً شروع به کار نمود که البته بیشتر برای فتح الله هنرمند نقشه می کشید. پس از مرگ فتح الله هنرمند پدرش کار طراحی قالی را کنار گذاشت و به کارمندی در اداره کشاورزی پرداخت و به همین علت نیز از کار طراحی و نقاشی قالی فاصله گرفت. عشرت شاهرخی علاوه بر کار طراحی و رنگ آمیزی فرش به کتابداری کتابخانۀ ملی کرمان و به عنوان مدرس طراحی و نقاشی قالی آموزشکده فنی و حرفه ای کرمان و مرکز آموزش جهاد سازندگی کرمان مشغول به کار بوده است. . وی در سال 1391 ه.چشم از جهان فرو بست.