فرش بلوچی

این فرش بلوچی پیشینه‌ای نزدیک به دویست سال دارد. فرش از جنس پشم است و گل‌ها و گیاهان با رنگ‌های سرخ، زرد و قهوه‌ای بر زمینه شیری رنگ آن نقش شده‌اند.  این اثر امروزه در موزه سلطنتی سوئد نگهداری می‌شود.

مرجع