سلیمان حیدری دلفار

تولد: 1329 جیرفت

سلیمان حیدری بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی از سن 14 سالگی نزد ماشاا... سلجوقی مشغول به کار شد و بعد از مدتی شاگرد کارگاه ارجمند کرمانی شد و در کارگاه وی یک سال و نیم به کار فراگیری رنگ و نقطه پرداخت. سپس به مدت 8 سال نزد حسن تجربه کار در شرکت سهامی فرش به آموزش طراحی فرش روی آورد.سلیمان حیدری با کسب مهارت در کار طراحی فرش مستقلا به کار پرداخت و مدتی نیز به عنوان طراح و نقاش فرش در اتحادیه فرش دستباف کرمان مشغول به کار بود.

تهیه و تدوین:   مجتبی یزدانپناه