نقشه قالی با موضوع آدم و حوا

حسن خان شاهرخی پیکرسازی و تصویرسازی را هم وارد نقوش فرش نمود . این نقشه  جزو اولین گروه از کارهای وی می باشد، حسن خان با قلم خود به ذوق آزمایی پرداخته و شیوه و مکتب خود را هنوز کامل در این اثر نیافته است ، محل نگهداری این اثر  موزه صنعتی کرمان می باشد.

تهیه و تدوین: لادن افضلی