شمعدان به شکل دو اژدهای درهم تنیده

این شمعدان در دوره تیموریان و بدست صنعتگران ایرانی ساخته شده است. دراین اثر دو الگوی متفاوت تلفیق شده است، دو اژدهای چینی درهم تنیده که دهانه آن ها حکم نگهدارتده شمع را دارد و پایه ای که به سبک ایرانی ریخته گری و قلم زنی شده است. جنس این شمعدان از برنج است و ارتفاعی در حدود بیست و هفت سانتی متر دارد و امروزه در موزه ارمیتاژ نگهداری می شود.

مرجع