جام نقره

قدمت: دوره قاجار

ابعاد: 8.5 × 7.25 سانتی متر

محل نگهداری: موزه هنر هاروارد

مرجع