شمعدان

این شمعدان برنجین متعلق به قرن 13 می باشد که با نقره قلمزنی و حکاکی شده است. ارتفاع این شمعدان 16.3 سانتیمتر است و در موزه هنر لس آنجلس نگهداری می شود.