فرش کرمان

این فرش در دوره صفویه و در کرمان بافته شده است.طرح این فرش منعکس کننده سبکی است که در دوره صفویه رایج شد که شامل تزئینات طومار مانند متقارنی است که با شکوفه های بسیاری در سراسر متن گسترده شده است. این اثر در موزه ویکتوریا و آلبرت نگهداری می شود.

مرجع