طرح سورمه ای باغی

طرح: سورمه ای باغی

حاشیه اصلی: حسین عباسی، بلوردی

تاریخ بافت: 1335 تا 1340

محل بافت: گهرت، از توابع شهربابک

اندازه: 155*204 سانتیمتر

طرح سورمه ای باغی از دیگر طرح های منطقه شهربابک بویزه مناطق گهرت و برفه است که انبوه و تراکم نقش پردازی های آن به مثابه فضای باغ گونه ای است که اغلب بر زمینه سورمه ای بافته شده. این طرح شامل ترنج سفید رنگی همراه با گل شاه عباسی در مرکز که نقوش شاه عباسی با خطوطی شکسته منتهی به برگ های کنگره ای، تا نزدیکی حاشیه ها کشیده شده است. همچنین وجود بته هایی در چهارگوشه این فرش ها، یکی دیگر از ویژگی های طرح های سورمه ای باغی می باشد.

نوشته شده توسط: عقیل سیستانی

دانشجوی کارشناسی ارشد هنر های اسلامی