نگاره پیرمرد زائر

این نگاره عصر صفوی اثر هنرمندی ناشناس، پیرمردی را به تصویر کشیده است که در بیابان سفر می کند. حال قوز کرده  و لباس های پیرمرد حکایت از خستگی و مشقت هایی دارد که در این سفر که احتمالا مقصد آن مشهد است متحمل شده است. نگاه او به دوردست به زیبایی تقدس و ارزش مقصد را نشان می دهد. 

در اواخر قرن 16 میلادی خط نگاری اهمیت زیادی در نگارگری ایرانی پیدا کرد.در این تصویر کوچک هنرمند ناشناس با استفاده از ضخامت های مختلف خط به خوبی جزئیات لباس و حال چهره زائر را به تصویر کشیده است.رنگ های مختلفی از جمله قرمز، قهوه ای و زرد در این نگاره به کار رفته است.این اثر در موزه بریتانیا نگهداری می شود.

منبع