فرش کرمان با طرح لچک و ترنج گلدار

این قالیچه متعلق به دوره صفویه ودر کرمان بافته شده است. در مرکز فرش یک ترنج و چهار ربع ترنج در گوشه های آن قرار دارند. تمامی متن فرش با گل های مختلفی از جمله گل نرگس، سنبل، رز و نیلوفر به صورت کاملا متقارن در طرح و رنگ  پوشیده شده است. مشابه ترنج میانی را می توان در بسیاری  تزئینات کتاب های جلد چرمی آن دوره ببینیم. ابعاد این قالی 207.6 * 146.7 سانتیمتر می باشد. این اثر در موزه متروپولیتین نگهداری می شود.

مرجع