دستبند طلای هزار ساله

قدمت این دستبند طلا به سده دهم یا یازهم میلادی می رسد و در موزه متروپولیتین نگهداری می شود. روی دستبند با ردیف هایی از مرغابی تزئین شده است.

مرجع