حاج علی کاشی تراش

مرحوم حاج علی کاشی تراش ( متولد 1270 ه.ش ) که از سنین طفولیت به آموختن هنر کاشیکاری پرداخته بود علاوه بر تربیت و آموزش دو پسر خود به نام های محمد کاظم و محمدرضا، شاگردان زیاد دیگری را نیز در زمینه آجر تراشی و کاشی تراشی آموزش داده است. وی با مهارت فوق العاده ای که در زمینه طراحی و هنر کاشیکاری داشت آثار بسیار زیبایی را از خود بجای گذاشته است. از آنجمله می توان کاشیکاری های سردر ورودی شاه نعمت اله ولی، گنبد آستانه شاه نعمت اله، گلدسته های آستانه شاه نعمت اله و .... را نام برد.

تهیه و تدوین: مریم رستمی راوری