برگی از نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی

این نسخه عصر صفوی، خسرو را در حال تماشا کردن شیرین به هنگام حمام کردن به تصویر می کشد. این اثر که در شیراز تهیه شده و با آبرنگ مات، جوهر، نقره و آب طلا نگاشته شده است در موزه اسمیتسونیان نگهداری می شود.

مرجع