کارت بازی با طرح شیر و خورشید

ورق بازی ایرانی - پاپیه ماشه ی لاک خورده

قدمت: اواخر قرن 19 م

محل نگهداری: موزه آرمیتاژ

مرجع