قلمدان با نقش گل و بلبل

این قلمدان با نقش گل و بلبل متعلق به اوایل قرن 19 م است .اصولا نقاشی بر روی قلمدان به نقاشی زیرلاکی شهرت دارد و در قرن های 18 و 19 م تولیدات اشیاء زیر لاکی گسترش زیادی پیدا کرد. موتیف گل و بلبل که از موتیف های محبوب در ان زمان بود تحت پوشش گستره وسیعی از اشیاء لاکی از جمله قلمدان، آینه و جلد کتاب قرار گرفت.در دوران صفویه و زندیه بیشتر قلمدان ها مزین به نقوشی این چنین هستند. این قلمدان در موزه متروپولیتین نگهداری می شود.