انگشتر طلای دوره ایلخانی

این انگشتر متعلق به دوره ایلخانی از طلای خالص ساخته شده و بر روی آن عباراتی اسلامی حکاکی شده است. این اثر در موزه آرمیتاژ نگهداری می شود.

مرجع