رونمایی از قالی کرمانی که به سنای آمریکا فرستاده شد در صحن مسجد جامع کرمان

 مرحوم ابوالقاسم کرباسی خالق فرش 400 متری موجود در کاخ سنای آمریکاست، فرشی که به سال 1283 شمسی یعنی قریب 110 سال قبل بوسیله این مرد بزرگ بافته شد و از طریق دریا به آمریکا ارسال گردید تا بیش از یک قرن بعنوان نماد تلاش و حمیت یک هنرمند کرمانی زیب و زیور این کاخ باشد.خلاقیت مرحوم ابوالقاسم کرباسی را از آنجا می توان شناخت که برای رفع تردید آیندگان، در خصوص متراژ این فرش – که اهل نظر می دانستند از عجایب آن روزگار بشمار می رود، آن رادر برابر شبستان غربی مسجد جامع پهن کرد و به اتفاق کارگر بافنده اش از آن عکس گرفت تا نسل های بعد، این متراژ را اغراق گویی به حساب نیاورند، زیرا می دانست مسجد جامع همیشه هست و اندازه گرفتن فاصله ستون هائی که فرش در مقابل آنها گسترده شده و نتیجتا محاسبه متراژ آن بسیار آسان است. بماند که طراحی شیوه بسته بندی این فرش برای طی آن را دور و دراز، خود حدیث و حکایتی مفصل است. گویا اکنون این قالی که به مثابه ضرب المثل معروف که می گویند” قالی کرمان هرچه پا بخورد بهتر می شود”  هنوز هم به خوبی روز اول است.

منبع: کتاب نام ها و لقبهای جالب در تاریخ کرمان (مولف: محمدعلی گلابزاده)