یک زن با آینه

قدمت: دوره قاجاریه

نقاشی  رنگ و روغن « یک زن با آینه » با ابعاد 107 * 76 سانتیمتر از آثار نزدیک به سبک «مکتب محمد حسن» است و در موزه ملی هنر گرجستان نگهداری می شود.

مرجع