نسخه خطی مثنوی مولوی

این اثر نسخه‌ای خطی از مثنوی مولوی به زبان پارسی است که مربوط به سال ۱۴۷۵ میلادی می باشد. خطاط این اثر مصطفی یاسرزاده معرفی شده است. این اثر در موزه « خانه مولوی » در استانبول نگهداری می شود.