آموزشگاه هنر شمس تبریزی

رشته فعالیت: معرق و مشبک چوب

آدرس آموزشگاه: کرمان، میدان آزادی، بازارچه حافظ، طبقه سوم، آموزشگاه آزاد هنری شمس تبریزی

تلفن: 2448404