برگزاری مرحله استانی دوازدهمین المپیاد فرش دستباف در کرمان

   

 

مرحله استانی دوازدهمین المپیاد فرش دستباف در هنرستان کار و دانش اندیشه نوکرمان برگزار شد.

       دبیر اجرایی المپیاد استانی فرش گفت: در این المپیاد ۲۵ هنرجو در دو مرحله تئوری و عملی و در سه برگزاری مرحله استانی دوازدهمین المپیاد فرش دستباف در کرمانگرایش بافت ، طراحی و رنگرزی با هم رقابت کردند.

       احمد مهری راینی افزود : در مرحله شهرستانی این المپیاد ۱۳۰ هنرجوی پایه یازدهم رشته فرش با هم رقابت و منتخبان آنها به مرحله استانی راه یافتند.

       وی همچنین با بیان اینکه مرحله کشوری این المپیاد ، یازدهم و دوازدهم اسفند در شهرستان کاشان استان اصفهان برگزارمی شود افزود: در مرحله استانی ۸ هنرجو برگزیده و به مرحله کشوری راه پیدا می کنند.

       دبیر اجرایی المپیاد فرش یادآور شد : استان کرمان پارسال در المپیاد کشوری فرش در گرایش بافت رتبه سوم را از آن خود کرد.

       هم اکنون رشته فرش دستباف در هنرستان های کار و دانش ۸ شهرستان استان کرمان آموزش داده می شود.